แผงหวย

ชาวบ้านแห่ขอหวย ขอนไม้ตะเคียนแสดงอิทธิฤทธิ์จนเจ้าของนำมาถวายวัด
ชาวบ้านแห่ขอ…

ขอนแก่นไม้ตะเคียนที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์แสดงอ  อ่านต่อ