เจ้าแม่ตะเคียนหิน

แห่ไหว้ศาลเจ้าแม่ตะเคียนหินคึกคัก-4
ชาวบ้านแห่ไห…

ที่บริเวณ ศาลเจ้าแม่ตะเคียนหิน จ.ศรีสะเกษ ค  อ่านต่อ