ร่างทรง

แห่ดูประทับทรงเจ้าแม่ตะเคียน “สีจันทร์ฉาย” ร่ายรำชูนิ้ว หวังได้เลขเด็ดก่อนหวยออก
แห่ดูประทับท…

ชาวบ้านแห่ดูประทับทรงเจ้าแม่ตะเคียน สีจันทร์ฉาย วัดปา  อ่านต่อ