ดอกเห็ด

ส่องเห็ดมือผีเชื่อมาให้โชค
เซียนหวยแห่ส…

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเมื่อว  อ่านต่อ