งูเหลือม

งูเหลือมโผล่ในส้วม
งูเหลือมโผล่…

เมื่อเวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่สาธารณภัย องค์การบริหาร  อ่านต่อ