สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน

สถิติหวยเดือนมิถุนายน และผลหวยที่ชอบออกรางวัลในเดือนมิถุนายน ทั้งเลขเด็ดประจำ งวดวันที่ 1 มิถุนายน และ 16 มิถุนายน ลองไปดูกันครับว่า สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน จะมีเลขอะไรกันบ้าง

16 มิถุนายน 2563
รางวัลที่ 1516967 เลขท้าย 2 ตัว64
เลขหน้า 3 ตัว876,882
เลขท้าย 3 ตัว625,565

1 มิถุนายน 2563
รางวัลที่ 1831567 เลขท้าย 2 ตัว24
เลขหน้า 3 ตัว489,264
เลขท้าย 3 ตัว562,582

16 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ 1174055 เลขท้าย 2 ตัว29
เลขหน้า 3 ตัว884,625
เลขท้าย 3 ตัว800,127

1 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ 1516461 เลขท้าย 2 ตัว46
เลขหน้า 3 ตัว589,713
เลขท้าย 3 ตัว560,215

16 มิถุนายน 2561
รางวัลที่ 1223131 เลขท้าย 2 ตัว46
เลขหน้า 3 ตัว432,507
เลขท้าย 3 ตัว132,868

1 มิถุนายน 2561
รางวัลที่ 1988117เลขท้าย 2 ตัว95
เลขหน้า 3 ตัว553,310
เลขท้าย 3 ตัว248,650

16 มิถุนายน 2560
รางวัลที่ 1943142 เลขท้าย 2 ตัว47
เลขหน้า 3 ตัว626,878
เลขท้าย 3 ตัว740,373

1 มิถุนายน 2560
รางวัลที่ 1053630 เลขท้าย 2 ตัว61
เลขหน้า 3 ตัว121,218
เลขท้าย 3 ตัว581,881

16 มิถุนายน 2559
รางวัลที่ 1073816 เลขท้าย 2 ตัว79
เลขหน้า 3 ตัว804, 251
เลขท้าย 3 ตัว749, 321

1 มิถุนายน 2559
รางวัลที่ 1511825 เลขท้าย 2 ตัว14
เลขหน้า 3 ตัว775, 111
เลขท้าย 3 ตัว937, 880

16 มิถุนายน 2558
รางวัลที่ 1644742เลขท้าย 2 ตัว05
เลขท้าย 3 ตัว253, 386, 429, 532

2 มิถุนายน 2558
รางวัลที่ 1388881เลขท้าย 2 ตัว65
เลขท้าย 3 ตัว314, 700, 876, 969

16 มิถุนายน 2557
รางวัลที่ 1673920เลขท้าย 2 ตัว95
เลขท้าย 3 ตัว158, 140, 639, 576

1 มิถุนายน 2557
รางวัลที่ 1781198เลขท้าย 2 ตัว18
เลขท้าย 3 ตัว160, 324, 409, 636

16 มิถุนายน 2556
รางวัลที่ 1289673เลขท้าย 2 ตัว69
เลขท้าย 3 ตัว390, 098, 114, 502

1 มิถุนายน 2556
รางวัลที่ 1935489เลขท้าย 2 ตัว90
เลขท้าย 3 ตัว480, 713, 716, 768

16 มิถุนายน 2555
รางวัลที่ 1159373เลขท้าย 2 ตัว51
เลขท้าย 3 ตัว238, 790, 479, 547

1 มิถุนายน 2555
รางวัลที่ 1882727เลขท้าย 2 ตัว38
เลขท้าย 3 ตัว606, 576, 895, 399

16 มิถุนายน 2554
รางวัลที่ 1351276เลขท้าย 2 ตัว88
เลขท้าย 3 ตัว486, 167, 162, 582

1 มิถุนายน 2554
รางวัลที่ 1562370เลขท้าย 2 ตัว46
เลขท้าย 3 ตัว656, 346, 801, 556

16 มิถุนายน 2553
รางวัลที่ 1500104เลขท้าย 2 ตัว73
เลขท้าย 3 ตัว200, 628, 681, 816

1 มิถุนายน 2553
รางวัลที่ 1444874เลขท้าย 2 ตัว81
เลขท้าย 3 ตัว374, 298, 996, 673

16 มิถุนายน 2552
รางวัลที่ 1930456เลขท้าย 2 ตัว15
เลขท้าย 3 ตัว125, 044, 954, 179

1 มิถุนายน 2552
รางวัลที่ 1777661เลขท้าย 2 ตัว26
เลขท้าย 3 ตัว242, 097, 240, 642

16 มิถุนายน 2551
รางวัลที่ 1729111เลขท้าย 2 ตัว75
เลขท้าย 3 ตัว339, 345, 639, 870

1 มิถุนายน 2551
รางวัลที่ 1414875เลขท้าย 2 ตัว35
เลขท้าย 3 ตัว370, 666, 747, 916

16 มิถุนายน 2550
รางวัลที่ 1393194เลขท้าย 2 ตัว41
เลขท้าย 3 ตัว989, 907, 424, 589

1 มิถุนายน 2550
รางวัลที่ 1836393เลขท้าย 2 ตัว05
เลขท้าย 3 ตัว739, 242, 523, 433

16 มิถุนายน 2549
รางวัลที่ 1100935เลขท้าย 2 ตัว17
เลขท้าย 3 ตัว381, 410, 595, 250

1 มิถุนายน 2549
รางวัลที่ 1810850เลขท้าย 2 ตัว99
เลขท้าย 3 ตัว526, 149, 382, 664

16 มิถุนายน 2548
รางวัลที่ 1793070เลขท้าย 2 ตัว44
เลขท้าย 3 ตัว806, 021, 074, 605

1 มิถุนายน 2548
รางวัลที่ 1176893เลขท้าย 2 ตัว35
เลขท้าย 3 ตัว176, 579, 616, 405

16 มิถุนายน 2547
รางวัลที่ 1208713เลขท้าย 2 ตัว87
เลขท้าย 3 ตัว414, 911, 459, 986

1 มิถุนายน 2547
รางวัลที่ 1614144เลขท้าย 2 ตัว72
เลขท้าย 3 ตัว990, 776, 425, 992

16 มิถุนายน 2546
รางวัลที่ 1389872เลขท้าย 2 ตัว29
เลขท้าย 3 ตัว605, 995, 922, 006

1 มิถุนายน 2546
รางวัลที่ 1766066เลขท้าย 2 ตัว36
เลขท้าย 3 ตัว083, 523, 354, 686

16 มิถุนายน 2545
รางวัลที่ 1073261เลขท้าย 2 ตัว07
เลขท้าย 3 ตัว472, 156, 662, 845

1 มิถุนายน 2545
รางวัลที่ 1161149เลขท้าย 2 ตัว02
เลขท้าย 3 ตัว879, 643, 328, 485

16 มิถุนายน 2544
รางวัลที่ 1762394เลขท้าย 2 ตัว75
เลขท้าย 3 ตัว550, 395, 606, 922

1 มิถุนายน 2544
รางวัลที่ 1113311เลขท้าย 2 ตัว80
เลขท้าย 3 ตัว490, 983, 310, 920

16 มิถุนายน 2543
รางวัลที่ 1825696เลขท้าย 2 ตัว57
เลขท้าย 3 ตัว592, 832, 311, 771

1 มิถุนายน 2543
รางวัลที่ 1592761เลขท้าย 2 ตัว16
เลขท้าย 3 ตัว716, 705, 981, 810

16 มิถุนายน 2542
รางวัลที่ 1278794เลขท้าย 2 ตัว63
เลขท้าย 3 ตัว917, 422, 859, 742

1 มิถุนายน 2542
รางวัลที่ 1077626เลขท้าย 2 ตัว08
เลขท้าย 3 ตัว606, 177, 951, 340

16 มิถุนายน 2541
รางวัลที่ 1858076เลขท้าย 2 ตัว19
เลขท้าย 3 ตัว235, 316, 219, 533

1 มิถุนายน 2541
รางวัลที่ 1820088เลขท้าย 2 ตัว67
เลขท้าย 3 ตัว014, 649, 781, 530

16 มิถุนายน 2540
รางวัลที่ 1537146เลขท้าย 2 ตัว61
เลขท้าย 3 ตัว635, 769, 982, 504

1 มิถุนายน 2540
รางวัลที่ 1643997เลขท้าย 2 ตัว24
เลขท้าย 3 ตัว507, 918, 784, 060

16 มิถุนายน 2539
รางวัลที่ 1318311เลขท้าย 2 ตัว21
เลขท้าย 3 ตัว649, 118, 735, 916

1 มิถุนายน 2539
รางวัลที่ 1869656เลขท้าย 2 ตัว81
เลขท้าย 3 ตัว422, 126, 961, 584

16 มิถุนายน 2538
รางวัลที่ 1046698เลขท้าย 2 ตัว82
เลขท้าย 3 ตัว678, 785, 507, 393

1 มิถุนายน 2538
รางวัลที่ 1105615เลขท้าย 2 ตัว17
เลขท้าย 3 ตัว374, 735, 168, 688

16 มิถุนายน 2537
รางวัลที่ 11947355เลขท้าย 2 ตัว53
เลขท้าย 3 ตัว302, 583, 524, 669

1 มิถุนายน 2537
รางวัลที่ 13560804เลขท้าย 2 ตัว17
เลขท้าย 3 ตัว474, 564, 989, 164

Author: lottoman007